Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı buradan inceleyebilirsiniz.

Arrow up
Arrow down

Başkandan Mesaj

Derneğimizin 25 Eylül 2020 tarihinde yapılan 30. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulumuz, 30. dönem Yönetim Kurulu'ndan devraldığı bayrağı daha ileri seviyelere çıkarmak için çalışmalarına başlamıştır.

Birliğimizin özellikle son yıllarda, sektörümüz adına önemli ve kayda değer çalışmalar yaptığı hususu malumlarınızdır. Üyelerimizin desteği ile gerek kamu ve gerekse özel sektör nezdinde yürüttüğümüz çabalar neticesinde bu gün TARMAKBİR sadece sektörümüzde değil, tarım sektöründe ve makine camiasında tanınır ve bir ölçüde takdir edilir bir noktaya gelmiş durumdadır. Birliğimiz bu gün itibariyle TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisinden, CEMA Avrupa Tarım Makineleri Birliğine, Türkiye Makine Federasyona kadar çok çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda sektörümüzü temsil etmektedir.

Endüstrimiz özellikle son 10 yılda ciddi bir gelişme göstermiş, 3 milyar doları aşan üretim değerine ulaşmış ve yan sanayisi hariç yaklaşık 25 bin kişiye direkt istihdam sağlanmıştır. 2020 yılında yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar seviyesinde bir ihracat gerçekleştiren ve daha da önemlisi dış ticaret fazlası veren sektörümüz, -bazı kendi yürür hasat makineleri hariç- ülkemizin ihtiyaç duyduğu mekanizasyon araçlarının tamamını üretmektedir. Sektörümüzün ulaştığı seviye, dış ticaret verileri üzerinden değerlendirildiğinde daha ölçülebilir ve karşılaştırılabilir sonuçlara ulaşılmaktadır. Buna göre 2000’lerin başında 20–30 milyon dolar seviyesinde ekipman, 30–40 milyon dolar seviyesinde traktör ihracatı yapan ve dış ticaret açığı veren endüstrimiz, bugün 1 milyar dolar seviyesini aşan ihracatı ile dış ticaret fazlası vermeye başlamıştır. Bu değişim, ülke sıralamasından da izlenebilir. 2001 yılında 31. sırada olan ve toplam dünya ihracattan binde 3 pay alan Türkiye, 2020 yılını 15. sırada tamamlamış ve toplamdan aldığı payı yüzde 1,6’ya yükseltmiştir.

Yaşadığı türlü zorluklara ve bürokratik engellere rağmen yatırımlarına devam eden, ek tesisler açan, çalışan sayısı arttıran, makine parkını güçlendiren sektörümüz, yarattığı katma değerle ülke ekonomisine de katkıda bulunmaya devam etmektedir. Resmi rakamlara göre özkaynaklar ve banka kredileri ile yapılan yatırımlar hariç 2015–2020 döneminde yaklaşık 2 milyar liralık teşvik belgeli yatırım yapan sektörümüz 3.514 kişiye de ilave istihdam yaratmıştır. Toplam üretim değerinden ihracata, yarattığı katma değerden, çalışan sayısına kadar makine imalat sanayindeki 22 alt sektör arasında ilk sıralarda yer alan endüstrimiz, gelişimini ara vermeden sürdürmeye devam etmektedir. Bizleri gururlandıran bu tabloda emeği olan herkesi, hepimizi can-ı gönülden kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Tabii, bu olumlu gelişmelerin hedeflerimize ulaşmada yeterli olmadığını, alacağımız mesafelerin var olduğunun bilincinde olduğumuzu da özellikle belirtmek isterim.

Yüzümüzü güldüren bu rakamlardan sonra değinmek istediğim bir başka konu, ülkemizin tarımsal mekanizasyon politikaları olacaktır. Yapılan birçok değerlendirmeye göre, 2030 yılının en güçlü ekonomisi adayı olarak gösterilen Çin, yakın geçmişte “Made in China 2025” olarak tanımlanan bir “Strateji Belgesi” yayımlamıştır. Birçok ortamda dile getirdiğim üzere, 2015 yılında yayınlanan bu stratejik planda, Çin’in endüstrisini kapsamlı ve organize bir şekilde yeniden yapılandırması hedefi söz konusudur. Bu plan kapsamında da 10 sektör stratejik olarak belirlenmiştir. Değerli dostlar; aralarında “robot teknolojileri”, “uzay ve havacılık ekipmanları”, “yeni nesil bilişim teknolojileri” gibi konuların da yer aldığı bu 10 sektörden birisi de “tarım makineleri”dir. Bu seçimin tesadüfi olmadığı da çok açıktır. 2020 yılından itibaren küresel bir sorun haline gelen koronavirüs salgını dönemi, sadece ülkemiz için değil, tüm dünya ülkeleri için tarımın değerini ve kendi kendine yetebilmenin önemini net bir biçimde ortaya koymuştur. Salgın döneminde bazı ülkelerin tarım ürünlerinin ihracatını yasaklanması veya kota konulması, tüketicilerin “kalmaz” endişesi ile süpermarketlere hücum ederek gıda ürünleri stoklaması, birçok kişinin bu dönemde ilk kez evinin bahçesine hatta balkondaki saksılara kadar domates-biber ekmesi, tarıma en uzak kesimlere bile tarımın önemini göstermiştir. Koronavirüs salgını tarımın değerini bu şekilde ortaya koymuşken aslında tarımsal mekanizasyonun önemine de dikkat çekilmesini sağlamıştır. İşte bizim yıllardır önemini anlatmaya çalıştığımız konu yani tarımsal mekanizasyon, Çin Devletinin stratejik planlarına bu şekilde girmiştir.

Tarım makineleri endüstrisinin temsilcileri olarak, ülkemizin kısa, orta ve uzun vadeli tarımsal mekanizasyon politikaları oluşturulmasına ve geliştirilmesine yönelik gereken katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Üretim, Ar-Ge, destekler, finans, lojistik, uluslararası ticaret, pazarlama, enerji, atık yönetimi; velhasıl tarımın bütün bileşenleri için parçalı değil bütüncül bir planlamayı yapabilmeli, bütün bileşenleri bu planın bir parçası olarak çalıştırabilmeliyiz. Üstelik ortaya koyacağımız bu politikaları, aynı hükümetteki bakan değişikliklerini bir kenara bırakınız; hükümet değişikliklerinde bile değiştirilemez bir şekilde belirlemeliyiz.
Tarımın paydaşları olarak, bütün bilgi ve tecrübe birikimimizle aynı masa çevresinde bir araya gelmemizin, güçlerimizi birleştirmemizin zamanı geldi ve geçiyor değerli arkadaşlar. Tarımın sorunlarını çözmek için bir araya gelmeliyiz, açık olmalıyız, sorunları birebirimize söylemekten çekinmemeliyiz, dünyada bu problemleri çözmüş ülkeleri çok iyi incelemeliyiz. Orada kamu ne yapmış, üniversite, özel sektör, STK’lar hangi rolleri üstlenmiş, çok iyi araştırmalıyız.

 

Değerli Üyelerimiz ve sektör paydaşlarımız,

30. dönemde düzenlediğimiz veya katılım sağladığımız bazı etkinlikler şu şekildedir.

TARMAKBİR Sektör Buluşmaları
Geleneksel hale getirdiğimiz ve en son 2017 yılında 11’incisi düzenlendiğimiz TARMAKBİR Sektör Buluşmalarını ne yazık ki önce ekonomik kriz ve ardından salgın nedeniyle son 3 yıldır düzenleyemediğimizi üzülerek belirtmek isterim. Üyelerimizin yanı sıra bir kısım paydaşlarımızın da ilgiyle takip ettiği sektör buluşmalarımıza 2022 yılından itibaren devam edeceğimizi umuyorum.

Yurt Dışı Fabrika Gezileri
Malumunuz üzere Birliğimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerimizden bazıları uluslararası çapta olmaktadır. Bu faaliyet kapsamında 2013 yılından itibaren Almanya, İtalya, Avusturya, Fransa ve Polonya’ya yönelik 6 organizasyon gerçekleştirilmiştir. Bu teknik gezilerde tarımsal mekanizasyon sektöründe marka olmuş 27 küresel markanın 37 ayrı üretim tesisi ile birlikte çeşitli eğitim enstitüleri ve kooperatifler ziyaret edilmiştir. Bu gezilerin katılımcılara kattığı vizyon bir yana, yapılan incelemeler, hem fabrika organizasyonun, hem üretim de teknolojilerinin yerinde görülmesi ve değerlendirilmesi açısından oldukça faydalı geçmektedir. Bu geziler ayrıca sosyal anlamda sektörün kaynaşmasına, yakınlaşmasına, yeni işbirliklerinin doğmasına da neden olmuştur. Geçtiğimiz yıl ara vermek zorunda kaldığımız bu faaliyetimizin de gelecek senelerde devam etmesi sanırım hepimizin ortak arzusudur.

Agrievolution Dünya Tarım Makineleri Zirvesi ve Agrievolution Toplantıları
Birliğimiz, 2008 yılında çalışmalarına başlayan, 2012 yılında ise tüzel bir yapıya bürünen Agrievolution Tarım Makineleri İmalatçı Birlikleri Küresel İttifakı’nın kurucu üyesidir. ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya, Hindistan, Çin, Güney Kore, Brezilya, Rusya, İran ve Türkiye’den tarım makineleri imalatçıları birliklerinin ve Avrupa Birliği adına CEMA'nın Üyesi olduğu bu ittifak şimdiye kadar 7 zirve (2008, Roma; 2010 Orlando, 2011, Paris; 2013, Yeni Delhi, 2016 İstanbul, 2017 Wuhan ve 2019 Madrid) gerçekleştirmiştir. 2016 yılı Ocak ayında İstanbul’da, ev sahipliğimizde gerçekleşen ve önemli bir katılıma sahne olan 5. Zirve sonrasında Birliğimiz, İttifakın dönem başkanlığını yürütmüştür. Agrievolution, düzenlemiş olduğu zirvelerin yanı sıra, üyeleri için küresel pazarlara dair veri paylaşımı programları yürütmektedir. Bu programlar arasında 5 ana ürün kategorisinde küresel istatistik programı (fabrika sevkiyat indeks değişimleri) ve küresel iş barometresi, periyodik olarak düzenlenen iki çalışmadır. Birliğimiz halen İttifak bünyesindeki 5 komitenin 4’ünün üyesi olarak çalışmalara iştirak etmektedir.

ReCAMA Eğitim- Fabrika Gezileri ve Fuar Ziyareti
TARMAKBİR’in CEMA ve Agrievolution dışında uluslararası kapsamdaki son üyeliği, yakın geçmişte Asya-Pasifik bölgesi özelinde gerçekleşmiş olup, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin daveti üzerine Asya ve Pasifik Tarım Makineleri Birlikleri Bölge Konseyi ReCAMA’ya üye olunmuştur. Birliğimiz böylece tarımsal mekanizasyon sektöründe dünya çapında var olan 3 organizasyona birden üye olan tek STK olmuştur.
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin 5 bölgesel alt komisyonundan biri olan ESCAP (Asya ve Pasifik Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) altında faaliyet gösteren CSAM (Sürdürülebilir Tarımsal Mekanizasyon Merkezi) himayesinde kurulan ReCAMA’nın 14 ülkeden 19 üyesi mevcuttur. ReCAMA’nın faaliyetleri arasında ülkeler arası ekonomik işbirliği ve eğitim faaliyetleri ön plana çıkmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında da, ReCAMA’nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Çin’de düzenlediği etkinliklere katılım sağlanmıştır.
Faaliyetlerimiz, seçilen bu örneklerle sınırlı kalmamıştır. 2019 yılında 107, 2020 yılında 110 etkinliğe katılım sağlanmış olup, 31 Ağustos 2021 itibariyle de 73 ayrı etkinlik Birliğimiz temsilcileri tarafından takip edilmiştir

Fuar Katılımları
TARMAKBİR’in yurt dışına yönelik olan bir diğer önemli faaliyeti ise “Yurt Dışı Fuar Katılımları” kapsamında gerçekleşmektedir. Makine Tanıtım Grubu şemsiyesi altında 2011 yılından itibaren Almanya (2011), Endonezya (2014), Rusya’da (2015) ve İran’da (2016) düzenlenen genel sanayi fuarlarında yer alan TARMAKBİR, ilk kez 2013 yılında sektörel fuarlara katılım sağlamış, bu kapsamda Sima ve Agritechnica fuarlarında stand açmıştır. Bu yıldan itibaren Almanya (2015-2017-2019), İtalya (2014-2016-2018), Fransa (2015) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (2016) düzenlenen tarım makineleri fuarlarına katılan Birliğimiz, Makine Tanıtım Grubu’nun yanı sıra, Cezayir (2016), Katar (2017) ve Almanya’da (2016-2017) düzenlenen fuarlarda açılan T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı standlarında da yer almıştır. Birliğimiz, bu dönemde ayrıca Sırbistan’da düzenlenen (2015) tarım makineleri fuarına ve organize ettiğimiz Ur-Ge Projesi kapsamında İran (2016), Cezayir (2016) ve Kazakistan’da (2017) düzenlenen sektörel fuarlara da katılım sağlanmıştır.

UR-GE Projesi
Bu dönem gerçekleştirmeye devam ettiğimiz önemli bir diğer etkinlik ise Ur-Ge Projesi olmuştur. 2015 yılında başlayan ve geçtiğimiz yılbaşında sona eren Ticaret Bakanlığı destekli bu projede 21 Üyemiz yer almıştır. Firmaların kurumsal, üretim ve ihracat altyapılarını kuvvetlendirmek ve yurt dışı pazarlarda sürdürülebilir olarak ihracat gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlayan projemizde ihtiyaç analizi safhasının ardından, eğitim faaliyetleri (yurt dışı hedef pazar araştırması, dış ticaret ve finans kaynakları, endüstri 4.0 ve dijitalleşme, kurumsallaşma ve turquality), danışmanlık hizmet alımlarının (ticari istihbarat, verimli üretim) yanı sıra fuar katılımları da gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2016 yılında Agropars (İran), Sima Sipsa (Cezayir) ve 2017 yılında Agritek (Kazakistan) fuarlarında yer alınmıştır. Yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında ayrıca 2017 yılında Fas ve Ukrayna’ya, 2018 yılında Güney Afrika, Romanya ve Moldova’ya, 2019 yılında Çekya ve Slovakya’ya ticaret heyeti programları da düzenlenmiştir.

Projenin başarısı, 2. Ur-Ge Projemizin başlamasına vesile olmuştur. 2018 yılı Haziran ayında başvuru kabul edilen Projemizde 19 firma yer almaktadır. Proje kapsamında da yapılan ilk eğitim faaliyetinin (hedef pazar ve ticari istihbarat) ardından danışmanlık hizmeti (ticari istihbarat) alınmaya başlanmıştır.

Salgın süreci her iki projemizi de olumsuz yönde etkilemiş, son dönem yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizin yapılmasına engel olmuştur. Aşılamanın belirli bir seviyeye gelmesiyle birlikte yurt dışı pazarlama faaliyetlerimize Kasım 2021 itibariyle yeniden başlanması kararı alınmış olup, bu yöndeki ilk faaliyetimizin Ukrayna’ya yapılması kararlaştırılmıştır. 08-13 Kasım 2021 tarihleri arasında Ukrayna’da düzenlenen programa 10 üye firmamız iştirak etmiştir.

TARMAKBİR Akademik Danışma Grubu Çalışmaları
TARMAKBİR bünyesinde 2013 yılının son dönemi itibariyle kurulan ve çalışmalarına başlayan “Proje Koordinasyon Grubu”nda, 2017 yılının son döneminde yeniden bir yapılandırmaya gidilmiştir. Yeni dönemde “Akademik Danışma Grubu” adını alan ve sektörden 3’ü profesör olmak üzere toplam 5 akademisyenin yer aldığı bu grubun amacı, esas olarak TARMAKBİR'in teknik konulardaki çalışmalarına ve temsiliyetine destek olmaktır. Grup bu kapsamda TARMAKBİR'in bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, üniversiteler ve ilgili diğer ulusal/ uluslararası paydaşlarla ve kurumlarla olan teknik konulardaki iletişimine ve çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Grup ayrıca özellikle fon destekli projeler konusunda arzu eden TARMAKBİR üyelerine danışmanlık hizmeti de vermektedir.

TARMAKBİR-CAMDA İşbirliğinde Uzakta Erişimli B2B Organizasyonu
TARMAKBİR ile CAMDA (Çin Tarım Makineleri Distribütörleri Derneği) işbirliğindeki B2B etkinliği, 01-02 Şubat 2021 tarihleri arasında uzaktan erişimli olarak gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe toplam 11 üyemiz katılırken, Çin tarafından organizasyona 15’i imalatçı, 6’sı ithalatçı olmak üzere toplam 21 firma iştirak etmiştir.

Birliğimiz tarafından organize edilen ilk uzaktan erişimli B2B etkinliği olma özelliği taşıyan bu organizasyonun benzerlerinin önümüzdeki dönemde farklı ülkeler nezdinde de düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu amaçla halen süregelen Ur-Ge projemiz kapsamında ve/veya Ur-Ge’den bağımsız olarak müstakil bir şekilde, Üyelerimizden gelecek talebe göre ülkeler belirlenecek olup çalışmalara başlanacaktır.

Proje Ortaklıkları
2009-2010 yılları arasında düzenlenen “Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi” kapsamında proje ortağı olduğumuz “SAFER, Kırsal Alanda Çalışanlar İçin Daha Güvenli Tarım” projesinin ardından, ortağı olduğumuz bir diğer proje 2017 yılı sonunda kabul edilmiştir. “Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti” kapsamında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü liderliğinde yürütülen "PROTECTLIFE - Bitki Koruma Ürünleri ile Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi İçin Ziraat Mühendislerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi" isimli proje geçtiğimiz aylarda sona ermiştir. Türkiye’nin yanı sıra Romanya ve Macaristan’dan kurumların ortağı olduğu bu projenin devamı niteliğindeki bir diğer proje için de geçtiğimiz mayıs ayında yeni bir ortaklık teklifi alınmıştır. “Bitki Koruma Ürünlerinin Doğru Uygulanması ve Atık Yönetimi Eğitim Projesi” isimli bu AB projesi kabul edildiği takdirde dahil olduğumuz 3. uluslararası proje olacaktır.
Halen devam eden bir diğer proje ortaklığımız ise T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamındadır. Karatay Üniversitesi ve KONTARKÜM, KOS, KTB, KTO ve Birliğimiz işbirliğinde yürütülen “AKİTEK– Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi” projede çalışmalar 2021 yılının 4. çeyreğinden itibaren başlayacaktır.

Çiftçi Eğitim Projeleri
Birliğimizin öncelikli alanı olmamakla birlikte çiftçilerin ve eğiticilerin eğitimi de önemsediğimiz bir alandır.
Çiftçilerimizin akıllı tarım uygulamaları dâhil, son teknolojiye sahip traktör ve bağlı ekipmanlarla çeşitli mekanizasyon uygulamaları konusunda eğitim almalarını teminen, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği ile 2020 yılı Şubat ayında müşterek bir protokol imzalanmıştır. Bakanlığın ülke çapındaki toplam 6 eğitim merkezinde gerçekleşecek eğitimler salgın nedeniyle henüz gerçekleşememiştir. Bu projenin yanı sıra Türkiye'de kurulması planlanan Çiftçi Eğitim Merkezi için Konya Selçuk Üniversitesi önderliğinde aralarında Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği, Konya Önder Çiftçi Derneği ve TARMAKBİR'in bulunduğu bir çalışma grubu oluşturulmuş ve çalışmalara 2019 yılı itibariyle başlatılmıştır. Bu kapsamda yapılan ilk çalışmalar neticesinde Almanya’daki DEULA (Alman Ziraat Mühendisliği Eğitim Kurumları) ile işbirliği protokollü imzalanmıştır.
Yine eğitime verdiğimiz önem çerçevesinde de 2019 yılından itibaren T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve TİKA işbirliği ile düzenlenen Orta Asya ve Afrika ülkeleri özelindeki bölgesel işbirliğinin gelişimine yönelik eğiticilerin eğitimi programlarına bir paydaş olarak katkı sunulmuştur.
Tarım ve Makine Sanayi Etkileşimi Raporu
Makine İhracatçıları Birliğince MAKFED ile yürütülmekte olan sektörel araştırmalar kapsamında Birliğimiz tarafından hazırlanan sektörel ilk rapor, 2020 yılı Mayıs ayından itibaren ilgili kişi ve kurumlara gönderilmiştir. Tarım makinelerine özel bilgi ve istatistiklerin yanı sıra, ilişkili olduğu tarım ve makine sanayilerine dair de oldukça kapsamlı bir içeriğe sahip olan rapor, ilgili tüm tarafların beğenisini kazanmıştır. Paydaşlarımızın talebi üzerine raporun yaklaşık 200 sayfaya çıkarılmış 2021 yılı versiyonun temmuz ayında dijital dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

TAGEM Proje Değerlendirme Toplantıları
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından senelik periyotlarda düzenlenen “Proje Değerlendirme Toplantıları”nın sonuncusu 23-29 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bakanlığın destekleyeceği araştırma projelerinin değerlendirildiği toplantıda Birliğimiz “Tarım Makineleri ve Bilişim Teknolojileri Çalışma Grubu”nda çalışmalara iştirak etmiştir. Toplantılar 2021 yılında uzaktan erişimli olarak Mart ayında gerçekleştirilmiştir.

Agrivirtual, Sanal Tarım Makineleri Fuarı
T.C. Ticaret Bakanlığının desteğinde, Selçuk Üniversitesi ve Makine İhracatçıları Birliğinin işbirliğinde hazırlanan ve Birliğimiz tarafından da desteklenen “Agrivirtual, Sanal Tarım Makineleri Fuarı”, 22-26 Haziran tarihlerinde uzaktan erişimli olarak gerçekleşmiştir.

 

Önümüzdeki dönemlerde öncelikli konumuz yine Türkiye tarımsal mekanizasyon araçları parkının yenilenmesi olacaktır. Bu amacı yerine getirmek adına sektörümüze ve tarıma destek sağlamak amacıyla yine var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin desteği ile Birliğimizin organları yoğun bir şekilde bu temanın kamu sektörü ve diğer çevrelerde gündeme getirilmesi ve tartışılması için çabalayacaklardır.

Bu içerik 27390 defa okunmuştur.

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin