İmalat Sanayinde Kullanılmak Üzere Makine Alımında KDV İstisnası (Bakanlar Kurulu Kararı)

Yatırım, üretim ve ihracatın teşviki amacıyla, firmaların üzerindeki finansman maliyetini azaltacak vergisel bir düzenleme hayata geçirilmiştir. Buna göre, 7103 sayılı Kanun ile gelecek yıl sonuna kadar sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce imalat sanayisinde kullanılmak üzere iktisap edilecek yeni makine ve teçhizat teslimleri KDV'den istisna tutulurken, bunlara ilişkin iki kat hızlı amortisman uygulanmasına imkan tanınmıştır. 

 

Konuya ilişkin Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı linkte sunulmuştur. Ekli dokümandan da görüleceği üzere listede bir kısım tarım makinaları da yer almaktadır. Bununla birlikte, KDV istisnasından yararlanmak için alıcıların Sanayi Sicil Belgesine haiz olması ön şarttır.

 

 

Bu içerik 976 defa okunmuştur.

Sol Boş

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin